top of page

FAMILIETERAPI

FOR BØRN, UNGE OG DERES FAMILIE

Et terapeutisk samtaleforløb kan hjælpe jer med få klarhed over, hvad der ligger bag barnets signaladfærd og dermed hvad der udfordre og ikke mindst hvad der vedligeholder den. Selvom det er barnet, der udsender signalflagene, så findes der ikke eet barn, men netop et barn af en familie. Hvis ét familiemedlem har det svært, så er det hele familien, der har det svært. Det er således et fælles anliggende, hvor ansvaret for forandring, ligger hos de voksne. Det er derfor utrolig vigtig med forældreinddragelse. 


I familieterapien kommer alle til orde, og I får alle mulighed for på en ligeværdig måde at udtrykke jeres følelser, tanker og oplevelser. Det er vigtig at understrege, at familieterapi ikke handler om at placere skyld. Der er ingen tabere  - kun vindere. 

Familieterapien styrker jer som familie; i bliver klogere på hinanden og ikke mindst på jer selv og de mønstre og blindepletter I har. Ingen af os har haft en perfekt barndom og vi bærer derfor alle rundt på nogle uhensigtsmæssige strategier. Det er strategier eller handlemåder, der i særliggrad viser sig, når vi bliver presset. 


Vi har alle brug for at føle os værdifulde i samspillet, med dem vi holder af; både børn såvel som voksne reagerer, når det ikke lykkes. Vi bliver irritable, frustreret, vrede og kede af det. Der er ikke noget galt med disse følelser. De er sunde reaktioner og værdifulde signaler, der fortæller os, at her er noget, der skal tages hånd om. Hvis vi ikke anerkender følelserne og bringer dem frem i lyset, så forstærker vi dem blot.

Gennem et terapeutisk samtaleforløb viser I jeres barn/den unge, at I tager det alvorligt; at jeres familie kan rumme både barnet/den unge og dets udfordring - og ikke mindst at vanskelighederne er et fællesanliggende. Der eksisterer altså ikke noget som “dit problem”, men “vores problem”. Det er rigtig vigtig for barnet/den unge at opleve, at de voksne dels tager ansvar for situationen og dels viser barnet/den unge, at det er muligt at finde en vej i og ud af “kaos”. I viser og lærer jeres barn/den unge, at det ikke er farligt eller forbudt at udtrykke svære følelser; at verden kan og vil bestå; at når man får rum og mulighed for at udtrykke sig ligeværdigt, så skabes der tættere bånd og samhørighed i mellem jer. Udover at I vil opleve at jeres indbyrdes relationer og familiesamspillet bliver stærkere, så giver I samtidig barnet/den unge en vigtig og givne læring, som det kan tage med sig i sine senere realtioner i livet.


Et terapeutisk samtaleforløb tager udgangspunkt i Jer og er tilrettelagt efter jeres konkrete situation og barnets alder.  I et terapeutisk samtaleforløb hos mig vil jeg tale med barnet/den unge alene. Jeg vil også tale med Jer forældre alene og tale med jer samlet. 

Kontakt mig
Father and Son
bottom of page