ER ET FORLØB RELEVANT FOR OS?

Som forældre er det helt naturligt at være i tvivl om, hvornår man skal kontakte en terapeut. Ja, hvornår har man selv forsøgt længe nok? Det er min erfaring at jo tidligere, man retter henvendelse jo bedre. Der er ingen trivselsproblemer, der er for små. Jo tidligere vi lytter til barnets/den unges signaler des bedre.

 
Girl and stuffed animal

KONTAKT EN TERAPEUT

Grundlæggende vil jeg opfordre jer til at kontakte en terapeut, hvis: 

  • I oplever at jeres barn mistrives (se børn og unges trivsel). 

  • I som forældre ikke kan genkende fortællinger fra skolen og de problemstillinger, der bliver beskrevet. Måske oplever I, at jeres barn trives derhjemme, men mistrives i skolen eller at skolen oplever, at jeres barn trives, mens I oplever konflikter og vanskeligheder på hjemmefronten.  

  • Jeres barn har fået en diagnose og I mangler hjælp og vejledning til, hvordan i håndterer hverdagen - og evt. etablerer et godt og givne samarbejde med skolen. 

Hvis I er i tvivl, om et terapeutisk samtaleforløb er relevant for jeres barn, er I meget velkommen til at kontakte mig.

 

Forældrebekymringer

Der kan være mange svære tanker forbundet med at skulle kontakte en terapeut. Man kan være bange for, at terapeuten siger, at der er noget galt med ens barn eller at man ikke er god nok som forældre. Andre forældre fortæller, at de også har været bange for, hvad andre mon tænker om dem og deres barn; de har været bange for at fortælle det til både familie og venner. Når det handler om vores børn, deres trivsel og vores forældreskab er vi alle sårbare. 


Når I kontakter en terapeut, er det ikke et udtryk for, at der er noget galt med ens barn, eller at I ikke er i stand til at klare forældreopgaven. At noget er svært eller vanskeligt, er derimod et udtryk for, at der er noget, der skal tages hånd om. I tager barnet og dets signaler alvorligt og dermed tager I netop kærligt hånd om jeres barn, jeres familie og det der er svært.