MIT GRUNDSYN

AT VÆRE SIG SELV SAMMEN MED ANDRE

Mit grundsyn er relationsorienteret. Det betyder, at jeg tilskriver det, der sker i det mellemmenneskelige rum  - relationer imellem - stor betydning for, hvordan vi ser og forstår os selv og verden. 


En af vores vigtigste opgaver i livet er, at kunne indgå i nære relationer til andre mennesker, uden at vi mister os selv. Vi er som mennesker sociale og relationelle væsner. Vi forstår verden og os selv gennem de relationer, vi indgår i. Vi har alle behov for nærhed, såvel som vi har behov for, at kunne bestemme over os selv og definere os selv som selvstændige individer, med egne tanker, følelser, behov og meninger. 


Vi samarbejder

Alle nære relationer vi indgår i, vil udfordre os på dette dobbelte behov, hvor vi har brug for en sund balance for at være i trivsel. Da vi er relationelle væsner, vil vi altid vælge at samarbejde med vores nære relationer, for netop at bibeholde nærheden. Vi forsøger på bedste vis at bevare vores integritet uden af miste kontakten. 


Det er ikke altid, at det lykkes for os at bevare os selv og vores integritet, og der opstår således en ubalance. Rigtig mange oplever, at de føler sig styret af andres følelser, behov og meninger; at de føler, de skal være en anden, end den de egentlig er. Ja nogen oplever, at de ikke længere kan mærke sig selv. Men vi kan ikke være andre end os selv - og det er derfor, det begynder at gøre ondt. 

Ligesom vi har en medfødt drivkraft mod nærhed, så har vi også en iboende stræben efter at definere os selv som selvstændige individer. Når vi derfor mærker ubalancen, og det begynder at gøre ondt, er det et sundhedstegn og et værdigfuldt signal om, at der her er noget, vi må tage hånd om. Man kan sige, for at vi kan have sunde og tætte relationer til andre mennesker, må vi have en sund og tæt kontakt til os selv. 

Vi kan ændre vores reaktionsmønstre med indsigt og forståelse

At kunne være sig selv sammen med andre, er en livslang opgave for os alle sammen. Vi har alle både ressoucer og skrøbeligheder. Ingen af os har haft en perfekt opvækst, og vi bærer således alle rundt på mønstre og handlemåder, der fra tid til anden kan gøre det svært for os; både privat og i arbejdsmæssige sammenhænge. Vi kan ikke ændre fortiden og de opvækstvilkår vi har haft; men vi kan bruge fortiden til at få en forståelse for vores reaktionsmønstre, og vi kan bruge denne indsigt til at se fremad og skabe en positiv udvikling. Når vi får indsigt i og forståelse for vores reaktionsmønstre, får vi ikke kun mulighed for at ændre de reaktionsmønstre, der er uhensigtsmæssige for os. Vi bliver også i stand til at se på os selv med mere kærlige øjne.

Kontakt mig, for at høre mere om, hvordan et terapiforløb kan hjælpe dig.