HVEM GÅR I TERAPI?

Der kan være mange grunde til, at man vælger at gå i terapi. Nogen opsøger en terapeut ved akut opstået krise; stress, skilsmisse, fyring, utroskab, sygdom, tab af en nær ven eller familie. Andre fordi de over lang tid har oplevet, at der er noget, der er svært i livet; præstation, kærlighed, selvbillede eller problemer i deres relation til enten en partner eller forældre og søskende - eller måske fordi de oplever livet som meningsløst. Atter andre vælger et terapiforløb, fordi de gerne vil blive klogere på sig selv. Nogle møder også op uden at kunne sige præcis, hvad det handler om; de kan bare mærke en form for ubalance.


Det er ikke dine bevæggrunde, men nærmere dit ønske om at gå i terapi, der er afgørende. Det at du kan mærke, at der er noget, der skal tages hånd om, er et godt udgangspunkt for et terapiforløb. 

Gennem et terapiforløb har du mulighed for at:

  • forstå og lære dig selv bedre at kende, 

  • få øje på dit potientiale og dine ressourcer, 

  • ændre handle-/adfærdsmønstre der ikke er hensigtsmæssige for dig. 

For hovedparten af de der går i terapi, bliver mødet med psykoterapien et positivt vendepunkt i deres liv. De oplever, at de får en indre styrke, hvor de bliver bedre til at anvende deres potientiale og ressourcer. Ligesom de også oplever at deres relationer til andre bliver bedre.

Wild Flowers