TILGANG OG METODE

I PRAKSIS

Jeg opfatter alle mennesker som ligeværdige, med en lige ret til deres tanker og følelser og ikke mindst at ethvert menneske har ressourcer og potentiale. Vi er samtidig hver især ansvarlige for vores handlinger, vores valg og fravalg. Ja vi er selv ansvarlige for vores liv, og hvad vi vælger at stille op med det. 


I terapien tager vi udgangspunkt i dig, og hvordan du oplever dig selv og din verden. Vi vil både have fokus på dine ressourcer, og hvordan du håndterer konflikter og udfordringer, såvel som svære følelser. I terapien kommer du m.a.o. til at arbejde med de tanker, følelser og handlemønstre, der ligger bag de symptomer, du oplever som f.eks. stress, tristhed, lav selvfølelse, angst, skam, relationsproblemer mv. 

Det er gennem kriser, vi har mulighed for at gøre brug af de ressourcer, vi faktisk har. Derfor vil vi med udgangspunkt i dine ressourcer have fokus på at ændre de dynamikker og mønstre, der er uhensigtmæssige for dig, i den livssituation du er i lige nu.


Den øget selvindsigt - hvor vi får indsigt i og forståelse for, hvorfor vi handler som vi gør - giver os m.a.o. mulighed for at tage mere styring med vores eget liv og muliggøre, at vi i højere grad kan leve det liv, vi ønsker at leve.

Hydrangea Flowers
 

“Ved at vende opmærksomheden mod os selv, er det muligt for os at opdage den mulighed, vi har for selv at påvirke det der sker med os"

Kempler