top of page

BØRN OG UNGES TRIVSEL

Når et barn mistrives, udsender det signalflag for at fortælle, at der er noget, der er svært, og som det behøver hjælp til for at mestre.  Alle børn vil gerne samarbejde  - ligesom alle børn gerne vil lykkes. Når barnet eller den unge udsender et signal om, at det ikke trives, er det de voksnes ansvar at give barnet en stemme og en mulighed for at udtrykke sig. Jeg er ikke i tvivl, om at de voksne omkring barnet har forsøgt at lytte til barnet/den unge. Alligevel kan det ske at barnet/den unge ikke oplever, at det er blevet set, hørt og forstået, hvorfor signaladfærden fortsætter.

MISTRIVSEL

Fra mit daglige arbejde møder jeg mange børn, unge og deres familier med mange forskelligartede problemstillinger, der dog har det til fælles, at problemstillingerne giver sig udslag i at barnet ikke trives  - enten i skolen og/eller i hjemmet. 

Mistrivsel har mange ansigter: 

 • Der kan være et højt konfliktniveau hjemme og/eller i skolen. 

 • Kommer ofte i konflikt.

 • Er urolig og har svært ved at finde ro.

 • Bliver nemt vred/har svært ved at regulere sine følelser. 

 • Barnet vil ikke i skole eller er ked af at komme i skole; pjækker fra skole. 

 • Barnet virker modløs og trist. 

 • Mangler motivation i forhold til det faglige. 

 • Trækker sig fra sine venskaber (isolerer sig).

 • Koncentrationsbesvær. 

 • Bekymringstanker. 

 • Lav selvfølelse. 

 • Overholder pludselig ikke aftaler/får ikke lavet sine lektier. 

 • Stiller store krav til sig selv.

 • Svært ved at sætte grænser.

 • Sorgfuld - ikke kun over en afdød, men f.eks. også ved skilsmisse og tabet af sin familie. 

 • Barnet vil kun spise få - og bestemte madvare.

 • Søvnproblemer.

 • Har ofte eller dagligt ondt i maven eller hovedpine mm.

Young Girl

TERAPEUTISK SAMTALEFORLØB

At få hjælp til at udtrykke sig

Børn passer rigtig godt på deres forældre og ikke mindst på deres relation til dem. Det kan derfor være vanskeligt for barnet at udtrykke sine tanker og følelser af frygt for at gøre sine forældre kede af det. Ligesom mange børn og unge kan have svært ved, selv at skulle sætte ord på det de tumler med, og derfor behøver den rette hjælp for at kunne finde frem til det, der er svært. De terapeutiske samtaleforløb giver barnet/den unge et rum og mulighed for at udtrykke sig. 

Når et barn eller ung mistrives, er det hele familien, der mistrives. Man bliver som forældre ked af det, fortvivlet og bekymret. Man føler sig magtesløs, når alt det man prøver, ikke ser ud til at virke. Måske kommer man til at skælde ud i sin afmagt og efterfølgende får dårlig samvittighed. Det vi ønsker os, som forældre er jo, at vores børn trives, og har det godt. Det kan også påvirke forældrenes relation til hinanden, hvor placering af skyld kan blive et tema. Ligesom det påvirker en evt. søskendeflok, der også kan begynde at udsende signalflag. En ond spiral er påbegyndt, og det kan være rigtig svært at bryde den på egen hånd. 

Hvis I er i tvivl, om et terapeutisk samtaleforløb er relevant for jer, er I meget velkommen til at kontakte mig.

Kontakt
bottom of page