top of page
Persondata

Information til klienter om indsamling af persondata

Som Psykoterapeut MPF indsamler jeg persondata om mine klienter med henblik på at yde psykoterapeutisk behandling. 

 

Dataansvarlig

Line Bak - Psykoterapeut MPF

CVR 35275266

Telefon: 26171808

Mail: mail@linebak.dk 

 

Jeg indsamler følgende oplysninger: 

  • Almindelige personoplysninger: Navn, alder samt relevante kontaktoplysninger (telefonnummer og email), som bruges til journal, booking og bogholderi i forbindelse med betaling samt i forbindelse med kontakt mellem mig som terapeut og klienten. 

  • Følsomme personoplysninger: Relevante helbredsoplysninger med det formål at kunne optimere terapiforløbet. 

  • Jeg indsamler ikke CPR-nr. 

 

Jeg passer på dine oplysninger

Alle fortrolige oplysninger opbevares i overensstemmelse med GDPR, 2018. 

 

Kontaktoplysninger

Jeg benytter wix.com-platformen. Wix.com er en online platform, der hoster min hjemmeside terapeutline.dk, og som giver mig mulighed for at benytte bookingkalender og fakturering samt kontaktliste og email. 

 

Når du benytter onlineformular på min hjemmeside, accepterer du samtidig, at du bliver oprettet som en kontakt i min kontaktliste. 

 

Kontakter du mig over mail, oprettes du først i kontaktlisten ved booking af en terapisession. Ved booking af en terapisession accepterer du samtidig, at du bliver oprettet som en kontakt i min kontaktliste. 

 

Dine kontaktoplysninger bliver gemt gennem wix.com's dataopbevaring, databaser og de generelle wix.com-applikationer. De gemmer dine data på sikre servere bag en firewall.

 

Hvis du ønsker at få rettet, ændret eller slettet dine kontaktoplysninger hos mig, er du velkommen til at kontakte mig på mail (mail@linebak.dk).

 

Journalnotater og helbredsoplysninger

Alle fortrolige oplysninger (journalnotater og helbredsoplysninger) opbevares i overensstemmelse med GDPR, 2018 og ved hjælp af det sikre og krypterede KIKU-system. (Se venligst deres privatlivspolitik for mere information). Systemet lever op til de lovgivningsmæssige krav vedrørende sikkerhed og fortrolighed. 

 

Jeg fører journal efter hver session. Journalnotaterne er anonymiseret og sikkert gemt i en kodebeskyttet fil indenfor Kiku-systemet. Journalnotaterne er kun til min brug. Kontaktoplysninger opbevares ikke sammen med journalen.  

 

Du har til enhver tid ret til at se disse notater. For at anmode om dette, bedes du kontakte mig på mail (mail@linebak.dk).

 

I henhold til regnskabsloven opbevarer jeg journalen i 5 år som dokumentationsmateriale ift. regnskab og bogføring. Oplysninger om klienten bliver slettet efter 5 år efter endt behandling. 

 

Informeret samtykke

Ved terapiforløbets begyndelse giver klienten mundtlig samtykke til, at jeg må indsamle personoplysninger og føre klientjournal. Som klient kan man til enhver tid trække sit samtykke tilbage.

 

Dine oplysninger er fortrolige. Jeg har tavshedspligt, og deler ikke dine oplysninger med tredjepart, ligesom jeg heller ikke indhenter oplysninger om dig fra andre uden dit samtykke.

 

Undtagelse

I tilfælde af stærk bekymring for din mentale sundhed, livsfare for dig selv eller andre er jeg forpligtet på at afvige fra tavshedspligten. Som fagperson har jeg endvidere en særlig udvidet underretningspligt, hvis jeg får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb mv. eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

bottom of page