top of page
Persondata

Information til klienter om indsamling af persondata

Som Psykoterapeut MPF indsamler jeg persondata om mine klienter med henblik på at yde psykoterapeutisk behandling. 

 

Dataansvarlig

Line Bak - Psykoterapeut MPF.

CVR 35275266

 

Jeg indsamler følgende oplysninger: Navn, alder og kontaktinformationer (mailadresse og telefonnummer). Jeg indsamler endvidere relevante helbredsoplysninger til brug i behandlingen. Jeg indsamler ikke CPR-nr. 

 

Jeg benytter ikke en elektronisk journal, men journalfører et referat fra hver samtale i en notesbog, der efter samtalen opbevares i et aflåst skab. Kontaktoplysninger opbevares ikke sammen med journalen.

 

I henhold til regnskabsloven opbevarer jeg journalen i 5 år som dokumentationsmateriale ift. regnskab og bogføring. Oplysninger om klienten bliver slettet efter 5 år efter endt behandling. 

 

Samtykke

Ved terapiforløbets begyndelse giver klienten mundtlig samtykke til, at jeg må indsamle personoplysninger. Klienten kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage. 

Dine oplysninger er fortrolige. Jeg har tavshedspligt, og deler ikke dine oplysninger med tredjepart, ligesom jeg heller ikke indhenter oplysninger om dig fra andre uden dit samtykke. 

 

Undtagelse

I tilfælde af stærk bekymring for din mentale sundhed, livsfare for dig selv eller andre er jeg forpligtet på at afvige fra tavshedspligten. Som fagperson har jeg endvidere en særlig udvidet underretningspligt, hvis jeg får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb mv. eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. 

bottom of page