top of page
Terapiforløbet

“Ved at vende opmærksomheden mod os selv, er det muligt for os at opdage den mulighed, vi har for selv at påvirke det, der sker med os" (Kempler)

I terapien

I terapien tager vi udgangspunkt i dig, og din oplevelse af din problemstillling.  Vi vil have fokus på både dine ressourcer, og hvordan du håndterer din udfordring.

 

I terapien kommer du til at arbejde med de tanker, følelser og handlemønstre, der ligger bag de symptomer, du oplever som f.eks. stress, tristhed, lav selvfølelse, angst, skam mv. 

 

Det er gennem kriser, vi har mulighed for at gøre brug af de ressourcer, vi faktisk har. Derfor vil vi med udgangspunkt i dine ressourcer have fokus på hvordan du kan ændre de handlemønstre, der er uhensigtmæssige for dig, i den livssituation du er i lige nu.

 

Den øget selvindsigt - hvor vi får indsigt i og forståelse for, vores måde at handle, føle og tænke på, giver os mulighed for at tage mere styring med vores eget liv og muliggøre, at vi i højere grad kan leve det liv, vi ønsker at leve.

Når vi på denne måde tager kærligt hånd om os selv, efterlader det os med en oplevelse af øget selvrespekt. 

Varighed

Det vil være individuelt, hvor mange samtaler man har behov for. For nogle kan 7-10 samtaler være nok, mens andre har glæde af 10 samtaler eller flere.  

Efter en terapitime

Giv dig selv tid til at fordøje samtalen; lad den bundfælde sig - i dig. Hvis der i dagene efter samtalen opstår spørgsmål eller forundringer, så skriv dem ned og tag dem med til vores næste samtale. 

bottom of page