top of page
Parterapi

Genskab den følelsesmæssige kontakt og nærhed

Der findes ingen parforhold uden svære - og nogengange smertefulde - følelser, uenigheder, diskussioner og til tider også konflikter. Vi kan ikke undgå, at der opstår misforståelser og skuffede forventninger, når vi indgår i en tæt følelsesmæssig relation til et andet menneske. 

 

Det er vores måde, at håndtere det på, der har betydning for, om vi har en sund kærlighedsrelation, hvor vi trives, og kan udvikle os. 

 

Uforløste konflikter og uenigheder eller gentagende misforståelser kan skabe afstand, manglende kontakt og tab af intimitet, hvis vi ikke får taget hånd om det. Vi mister da den samhørighed, der er nødvendig i en tryg og udviklende relation. 

 

Det har stor betydning for os at vide og mærke, at vi er vigtig for den anden. At han/hun er der for os - også når det er svært. Det er derfor smertefuldt for os, når vi oplever tab af samhørighed med en betydningsfuld anden.

Længsler & behov

Bag de udfordringer vi kan møde i vores parforhold, ligger ofte dybe længsler og behov. Mange par oplever, at de holder op med at tale sammen, om det der er svært eller give udtryk for deres inderste længsler, ønsker og behov. Vi mister da det betydningsfulde rum, hvor vi kan dele og dermed blive mødt i vores sårbare sider. 

 

I parterapien får I en tryg ramme, hvor I kan tale om sårbare emner. I lærer at formidle jeres ønsker, længsler og behov på en tydelig måde, der genskaber den følelsesmæssige kontakt og nærhed. 

Mønstre

Når vi træder ind i et parforhold, har vi hver især en personlig historie og temaer - som vi bringer med os fra vores oprindelige familie og tidligere forhold - som vi ubevidst bringer med ind i vores nuværende relation.

 

Når vi oplever udfordringer i parforholdet, er der ingen af de to partner, der er dén skyldige. Udfordringerne skabes i et samspil. Vi indtager hver især bestemte positioner i vores relation, hvor vi ofte kommer til at forstærke hinandens reaktioner. Vi kan her opleve, at det er vanskeligt, at opretholde den følelsesmæssige kontakt. Som par er det derfor nødvendigt, at vi får øje på vores dynamik og tager ansvar for vores andel. 

 

I parterapien har vi fokus på de mønstre, der er opstået imellem jer, når det bliver følelsesmæssig svært - og som forhindre jer i at opretholde og genskabe kontakten.

"I parterapien hos Line har der virkelig været skabt et rum, hvor vi har fået mulighed for at lære hinanden at kende på indersiden på en omsorgsfuld og kærlig måde. Det har været med til at vi har fået en større forståelse for hinanden og hvorfor vi har de mønstre, som vi hver især har. På den måde har vi lært hinandens behov at kende og lært at bringe lys på de ting, der har været nødvendige at arbejde sammen om, som par. Yderligere har der i parsessionerne været plads til begge parter, hvor ingen bliver gjort forkert i sine problemstillinger. Line er fantastisk! Tak for dig <3"

(Klientudtalelse)

I parterapien hos mig, får I et trygt rum, hvor jeg hjælper Jer med at:

  • få indsigt og forståelse - både i jer selv og i hinanden. 

  • få øje på de mønstre, der opstår imellem jer, når det bliver svært.

  • komme i kontakt med og formidle jeres inderste længsler, ønsker og behov, på en åben og tydelig måde. 

  • genskabe kontakten og de følelsesmæssige bånd.

  • få øje på jeres fælles ressourcer såvel som de ressourcer i hver især besidder. 

  • udvikle jer sammen.

Forløbet

Det er veldokumenteret, at parterapi er hjælpsomt og givende for parforholdet. Selvom mange par først opsøger en parterapeut, når der er krise, vil alle par fra tid til anden have stor gavn af parterapi. I får nye indsigter i jer selv og hinanden og I skaber dermed nogle gode betingelser for jeres parforhold, der knytter jer følelsesmæssigt tættere sammen.

 

Det er ikke Jeres bevæggrunde for at starte i et forløb, der er afgørende, men det at I kan mærke, at der er noget, der skal tages hånd om i jeres parforhold og dermed jeres ønske om forandring. Parterapi er en invitation til personlig og fælles udvikling. 

Parterapien består af fælles og individuelle samtaler. Efter den første fælles samtale vil jeg gerne se jer individuelt til en samtale, hvor jeg hører mere om jeres baggrund og opvækst.  Forløbets varighed afhænger af jeres konkrete situation.

KONTAKT MIG

For at booke en tid eller høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe jer. 

Tak for din besked. Jeg vender tilbage til dig snarest

Line Bak Psykoterapeut MPF Aarhus
bottom of page