top of page
Om Line 

Jeg interesserer mig for, hvordan vi kan indgå i sunde relationer til betydningsfulde andre og os selv. For at vi kan have sunde og tætte relationer til andre mennesker, må vi have en sund og tæt kontakt til os selv. 

Jeg er optaget af at hjælpe mine klienter med at kunne være sig selv; udvikle sig; finde deres ressourcer, glæde og nysgerrighed på livet og opnå en kærlig holdning til sig selv. Vi har alle en livskraft og et potientiale, som vi har mulighed for at virkeliggøre. Det er min erfaring, at når vi oplever, at vores oplevelsesverden, vores tanker og følelser er forståelige, så føler vi os ikke kun set og mødt - vi får også et fint rum, hvorfra vi tør at udvikle os. 

Psykoterapeut Line Bak

Min baggrund

Som certificeret Psykoterapeut MPF har jeg en to-faglig baggrund. Jeg har den 4årige Psykoterapeutiske uddannelse fra Psykoterapeutisk institut i Aarhus og er uddannet Cand. Mag. i Filosofi med speciale i Psykologi og Pædagogisk Filosofi fra Aarhus Universitet. Jeg er desuden Meritlærer, og har en efteruddannelse i Kognitive behandlingsformer. 

 

Jeg er privatpraktiserende Psykoterapeut i min egen klinik i Aarhus, og er ansat som psykoterapeut i Lægeklink Ølgod. 

 

Jeg er desuden Ekstern Mentor i Aarhus Kommune, hvor jeg yder psykologisk rådgivning samt støttende og motiverende samtaler; særligt indenfor stress, angst og depression samt ADHD/ADD.

 

Jeg har tidligere arbejdet i feltet mellem almen- og specialområdet (ADHD, Autisme), som lærer i folkeskolen, hvor jeg har været trivselslærer (AKT) og klasselærer.

 

Før min tid som lærer har jeg arbejdet med barnets lærings- og udviklingsrum, med afsæt i udviklingspsykologien i forskningsregi. Jeg har også undervist på mellemlange og lange videregående uddannelser og afholdt kurser og temadage. 

 

Da jeg praktiserer psykoterapi ud fra en helhedsorienteret tilgang til krop og psyke, modtager jeg løbende supervison inden for både gestalt- og oplevelsesorienteret psykoterapi såvel som det kropsterapeutiske område.

 

Jeg holder mig fagligt opdateret; bl.a. ved at deltage i relevante kurser, seminarer og temadage. 

 

Som Psykoterapeut MPF, er jeg medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Det er din garanti for, at jeg har en godkendt og kvalitetssikret Psykoterapeutisk uddannelse, og har de kompetencer, der skal til for at give dig den rigtige hjælp og behandling.

Jeg følger endvidere Dansk Psykoterapeutforeningens etiske retningslinjer

Kurser og temadage
  • Loving You without Losing Me: Relational Selv-Awareness Tools to Help Your Clients Transform Problematic Patterns of the Past and Create Healthy Intimate Relationships Today, v. Dr. Alexandra Solomon. 

  • SKAM - Tillid - Tilknytning v. Chefpsykolog Lars J. Sørensen

  • Misbrug! Psykologiske konsekvenser v. Psykolog Kristina Hermann og sociolog Kirsten Søndergaard Frederiksen.

  • Børn og unge med angstproblematikker, Foreningen for børn med angst. 

  • Nero-affektiv udvikling og psykoterapi v. cand. psych.aut., ph.d. Susan Hart, Psykoterapeutisk institut, Aarhus.

  • Psykopatologi, v. Professor og Psykiater Finn Skårderud, Psykoterapeutisk Institut, Aarhus. 

  • Børn med psykiatriske forstyrrelser v. Professor og overlæge Niels Bilenberg, PLO’s efteruddannelse, La Gomera.

  • Angst hos Børn og Unge - i almenområdet, PPR og Specialpædagogik, Børn & Unge, Aarhus Kommune. 

  • Motivation & forandring, v. Psykolog Karsten Abel; Kognitiv terapicenter Aarhus 

5 ting om mig

Jeg er bosiddende i Aarhus, hvor jeg har boet det meste af mit liv. I sommerhalvåret bor jeg i vores skønne kolonihave.

 

Jeg har en sammenbragt familie med tre voksne børn; min søn og to bonus børn. 

 

Jeg er født i 1974 og vokset op som enebarn med begge mine forældre. 

 

Jeg har haft tab, sorg og krise tæt inde på livet og følt det fra min inderside. 

 

Det sanselige og kunstneriske spiller en stor rolle i mit liv. Jeg spiller klaver, dyrker min have og fordyber mig gerne i keramikkens verden.

bottom of page